Girls & Cars

Girls & Cars

Edra Warren 2nd from left - 1922
Later Edra Meeks

Western Dairy & Ice Cream Co Truck

Western Dairy & Ice Cream Co Truck

St Joseph MO - Orville Meeks owner

Burn Lee Kelly Jr.

Burn Lee Kelly Jr.

Alburn Kelly Jr. in his Korean War uniform.

Syndicate content