Stanislaw Sakowski

Stanislaw Sakowski

Stanislaw-Stanley Sakowski
Catherine-Malgonzata Przbyslowski

To make this photo larger, click on the word "original" above.