Ferree, Violet Mignonette (1879-1940) Keokuk, IA, Photo taken 1898