Alton Fox, Ethel Sizemore, Luther Sizemore, Lena Evitt, Lookout Mountain, TN