Two unknown small children., photo taken at Neodesha, Kansas