Lorena "Gay" Snow, Lewis Orlo "Orlie" Snow, Luther Glenn Snow and Cora Belle Sutton Snow abt 1920