Unknown Couple, Taken in Pocatello, Idaho Photo # 34

Unknown Couple, Taken in Pocatello, Idaho Photo # 34

Unknown Couple, Taken in Pocatello, Idaho Photo # 34, Courtesy of Diane Rasi-Koskinen

To make this photo larger, click on the word "original" above.